Tök községben a szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve, így jelenleg a keletkező szennyvizek jelentős része a talajt és a felszín alatti vizeket szennyezi a meglévő szennyvíz-tározók teljes zártságának hiánya következtében.

A település vízfogyasztási és szippantással elszállított szennyvíz mennyiségének összevetéséből megállapítható, hogy a szippantással elszállításra kerülő mennyiség nagyon minimális, ami azt jelenti, hogy a különbséget adó szennyvíz a környezeti közegeket folyamatosan szennyezi. Tök, Zsámbékhoz hasonlóan, kiemelt felszín alatti vízminőség-védelmi területként van nyilvántartva A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.24.) Korm. rendelet alapján.

Tök település központjában található az 1962. évben épített Kútvölgyi-téri forrás, melynek vizét az önkormányzat a vízellátó hálózatba szeretné csatlakoztatni. Ezért a kút felszín alatti vízbázisának védelme szükséges. A Kútvölgyi-téri forrás kútjának vizén kívül a településen található egyéb fúrt kutak vizének védelme is megvalósul a beruházással. Ennek következtében a locsolásra hasznosított vizek tisztábbá válnak, ami a kertekben és a földeken megtermelt növények egészségességét fokozzák.

A szennyvíz agglomeráció központját alkotó Zsámbékon a szennyvízcsatorna hálózat kiépült. Továbbá a meglévő hálózat azon létesítményeinek hidraulikai méretezése, melyek fogadják és továbbítják a hálózat-bővítés szennyvizeit is, a bővítés mennyiségének figyelembe vételével történt.

A zsámbéki szennyvíz agglomeráció csak Tök település teljes belterületére vonatkozó szennyvízelvezetés megvalósulása, vagyis a hálózatfejlesztés létesítményeinek elkészülte után válik műszakilag egységes rendszerré.

Mivel az agglomerációs központ, Zsámbék, lakott területrészein már kiépült a szennyvízcsatorna hálózat, ezért Tök községen élők esetében is megfogalmazódott az a jogos igény, ami egy tisztább, egészségesebb, komfortosabb környezetet jelent.

A szennyvízelvezető hálózat megépülésével a lakóházak vizesblokkjainak használata egyszerűbbé, kényelmesebbé válik, köszönhetően annak, hogy a szennyvízszippantás időbeni szervezésének, valamint az állandó odafigyelésnek a terhe lekerül a felhasználók válláról.

A lakosság részéről kérelmek szóban, írásban, valamint az önkormányzati képviselőkön keresztül folyamatosan érkeznek az önkormányzathoz a fejlesztés megvalósítása érdekében.

A beruházás következtében olyan vállalkozások is szerephez juthatnának, melyek további munkahelyeket tudnak teremteni, adott esetben az esélyegyenlőségi elvek alapján is. Ezáltal erősödik a település és a régió versenyképessége. A megfelelő infrastruktúrával ellátott településeknek nagyobb vállalkozás betelepítő és lakosságmegtartó ereje van.

A projekt tárgyát képező szennyvízközmű fejlesztés előzetes lakossági tájékoztatása lakossági fórum keretében megtörtént. A projekt megvalósítása során kiterjedt tájékoztatási tevékenységet folytat a projektgazda önkormányzat.

A KEOP pályázatban szereplő infrastrukturális beruházás megvalósulása révén a település önkormányzata által kötelezően biztosítandó alapfunkciók, szolgáltatások, a kapcsolódó önkormányzati intézmények és a helyi gazdasági működési feltételek jelentősen javulni tudnak. A projekt gazdasági igényeit alapvetően a társadalmi igényeknél említett szempontok teszik megalapozottá.

Az önkormányzat polgármestere és képviselő testülete elkötelezett a fejlesztést elősegítő intézkedések meghozatalában és megvalósításában, mely intézkedések magukban hordozzák a gazdasági feltételek javulását is.

Összességében megállapítható, hogy Tök településen a szennyvízcsatorna hálózat megépülése minden tekintetben kedvező, ugyanis a zsámbéki szennyvíz agglomeráció (a hatályos 25/2002.(II.27.) Korm. rendelet szerint: Zsámbék és Tök) szennyvízelvezetésének és tisztításának befejezését eredményezi, ezzel lehetőséget teremtve a hivatkozott Korm. rendelet kiépítési határidejének, 2015. december 31. teljesíthetőségére.