Az beruházási projekt során a Tök Község belterületén keletkező szennyvíz elvezetése gravitációs hálózattal történik, amely rendszer jól illeszkedik a meglevő, zsámbéki rendszerhez, ahol szintén gravitációs hálózat működik.

atnezetiA terepviszonyok miatt két átemelőre van szükség. A tervek szerint létesítendő közbenső átemelő a település északi területén (a Dózsa György utca és 019 hrsz. út sarkán) gravitációsan összegyűjtött szennyvizet nyomja tovább a közel 150 méter hosszú nyomóvezetéken egy tervezett fogadóaknába, ahonnan gravitációsan folyik tovább, a tervezett központi végátemelő felé.

A központi végátemelő a település teljes, gravitációsan érkező szennyvizét nyomja a tervezett 515 méter hosszú nyomóvezetéken keresztül a zsámbéki gravitációs hálózat meglévő fogadóaknájába, amely Zsámbékon az Erdélyi utca végén található.

Az ingatlanokon keletkező szennyvíz DN160 bekötőcsatornán gravitációsan jut be az utcai DN200 gerincvezetékbe. Ahol gravitációs bekötés a terepviszonyok miatt nem lehetséges, ott házi beemelők biztosítják a bevezetést a gerinccsatornába. Összesen 465 házi bekötés szükséges, ebből 13 db házi beemelő, DN110-es nyomócsővel, 452 darab gravitációs bekötés, DN160-as gravitációs vezetékkel.

A megvalósuló gerinccsatorna hálózat alapvetően gravitációs működésű. A terep lejtésviszonyait kihasználva gyűjti össze és vezeti tovább a szennyvizet a település mélypontja irányába. A település északi részéről összegyűjtött szennyvizet nem lehet gravitációsan elvezetni a településen belül a település mélypontjára. Ezért mintegy 150 méter hosszon nyomott szakasz beiktatására volt szükség.

A település többi részéről gravitációs vezetéken érkezik a szennyvíz a település mélypontjára. A vezetékek lejtése minimum 3 ezrelék, így biztosított a vezetékek öntisztulása.

A nagy tereplejtésű részeken bukóaknák kialakítására van szükség. A vezetékek mélysége a házi bekötések miatt átlagosan 2.3 méter.

A Töki patak és a főút alatti átvezetések miatt a keresztezések környezetében nagyobb mélységek szükségesek. A kis hidraulikai terhelés miatt, a gravitációs vezetékek átmérője a tisztításhoz szükséges minimális DN200mm.

A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

Tevékenység/
Létesítmény

Kapacitás [m], [db]

Gerinc vezeték DN-200 (KG)*

7 667

Bekötő vezeték DN-160

4 520

Nyomó vezeték DN-110

663

Köztéri átemelő építés d = 2,5 m

2 db