Az eddigi tapasztalatok alapján összegyűjtöttük azokat a kérdéseket és válaszokat, amelyek várhatóan a leggyakrabban merülnek fel a beruházásban érintett lakosság körében. Amennyiben itt nem talál választ kérdésére, kérjük jelezze az info@tokicsatornazas.hu email címen!

Miért van szükség a csatornázásra?
A természeti és épített környezet védelme, és ezzel összefüggésben az Európai Unió tagállamaira vonatkozó előírások egyaránt szükségessé teszik Magyarország számára, hogy a csatornázás és szennyvíztisztítás mielőbb megvalósuljon. A csatornázás megvalósításával biztosítható a fenntartható településfejlődés környezeti feltételeinek javítása, egészséges tiszta település megteremtése.

Mi történik az elvezetett szennyvízzel?
A csatornarendszer a szennyvizeket összegyűjti, azokat fizikai szempontból és közegészségügyi szempontból kielégítő módon továbbítja a szennyvíztisztító telepre, ahol megtisztításra kerül.

Miért van szükség szennyvíztisztításra?
A környezet és vízbázis védelmére, megóvására. A befogadó szennyező anyag terhelésének csökkentése, ökológia védelme. Levegőtisztaság védelem érdekében a bűzhatás csökkentése.

Hogyan tisztítják meg a szennyvizet?
A kommunális szennyvizek tisztításának a módja mechanikai tisztítást követően egylépcsős eleveniszapos biológiai tisztás. Ez vegyszeres és részben biológiai foszfor eltávolítást és teljes biológiai szervesanyag és nitrogén eltávolítást jelent. Kizárólag a háztartásokban (fürdőszoba, wc, konyha) keletkezett szennyvizekre vonatkozik (vegyszerek, festék, olaj, veszélyes hulladék stb. nem kerülhet a csatornahálózatba!). A beérkező szennyvíz először egy rácson megy keresztül ez fogja fel a nagyobb darabos szemetet. Ezt követően van egy homokfogó ami a homokot fogja meg. Ezután számtalan állomáson jut még át a szennyvíz, míg a folyamat végén fertőtlenítés után a határértékre tisztított szennyvíz a zsámbéki tisztítóból távozik.

Milyen típusai vannak a szennyvízcsatornának?
A szennyvízcsatornák kétféleképpen csoportosíthatók. Szállított anyag típusa szerint: Egyesített rendszer: csapadék és szennyvíz elvezetése egy csatornahálózatban történik. Elválasztott rendszer: külön csatornahálózatban történik a csapadék és szennyvíz elvezetése. Üzemelés szerint: Gravitációs: a szennyvíz folyását a megfelelő lejtés biztosítja. Kényszeráramoltatású: a szennyvíz mozgatása túlnyomás vagy vákuum előállításával történik.

Milyen típusú rendszer épül majd Tökön?
Tök szennyvízelvezető rendszere a tervek szerint teljes egészében gravitációs módon kerül majd kiépítésre. A rendszer elválasztott rendszerű, azaz a szennyvíz és a csapadékvíz külön hálózaton kerül elvezetésre.

Miért kell hozzájárulást fizetni az érintett lakosoknak?
A beruházás költségeinek 85%-a külső, pályázati pénzből valósul meg. A 15% önrészt a 2009-benVíziközmű Társulat keretein belül, az érintettek befizetései biztosítják. A hozzájárulás megfizetését kétféleképpen lehet teljesíteni.

  • A tagok részletfizetést kérhettek
  • A másik lehetőség az, hogy az érintett egy összegben befizeti a 195.000 Ft/egység hozzájárulást.

A befizetett összegek fedezik a beruházás érintettekre eső részét, a társulat működési költségeit és a részletekben fizetett hozzájárulások megelőlegezésével kapcsolatos pénzügyi költségeket is.

Mennyi az érdekeltségi hozzájárulás mértéke és hogyan lehet befizetni?

2014 május 26-án az ingatlantulajdonosokat képviselő küldöttek döntöttek az érdekeltségi hozzájárulás mérsékléséről.

Az érdekeltségi hozzájárulás összege bekötésenként (lakásonként) a következők szerint alakult. Az érdekeltségi hozzájárulás kiegyenlítésre a következő módokon történhet:

  1. Teljes díj egy összegben – 195.000 Ft – történő befizetése.
  • Az érdekeltségi hozzájárulás összege: 195.000 Ft
  1. Részletfizetési lehetőség, 2 x 97.500 Ft befizetése.
  • Az érdekeltségi hozzájárulás összege: 195.000 Ft
  1. Részletfizetési lehetőség, 12 x 16.500 Ft befizetése.
  • Az érdekeltségi hozzájárulás összege: 198.000 Ft
  1. Részletfizetési lehetőség, az Intéző Bizottság elbírálása alapján egyedi méltányossággal – 24 x 9.000 Ft befizetése.
  • Az érdekeltségi hozzájárulás összege: 216.000 Ft

 A 4-es pont szerinti fizetési lehetőséget egyedi, írásos kérelem alapján az intéző bizottság bírálja el.

 

Miért fontos, hogy a hozzájárulást pontosan fizessék az érintett lakosok?
A beruházásra benyújtandó pályázat csak akkor lehet sikeres, ha a megfelelő lakossági támogatást is maga mögött tudja. A Víziközmű Társulat meglétének, taglétszámának, és a tagok folyamatos befizetéseinek igazolása a biztosíték az EU-s szervek számára, hogy a pályázati összeg mellett rendelkezésre áll az önrész is, melynek segítségével a beruházás biztosan megvalósul.

Hol lehet a terveket megtekinteni?
Előzetes időpont-egyeztetés után a Polgármesteri Hivatalban.

Mikor kezdik meg az én utcámban a munkákat?
Szórólapon keresztül értesítjük erről pár nappal a munkák megkezdése előtt.

Mikor készül el az utcában a vezeték?
A szórólap tartalmazni fogja a munka várható befejezésének időpontját.

Mikor kezdődik az üzemelés?
A csatornák meglévő üzemelő csatornához csatlakoznak, ha a rész üzembe helyezés megtörténik, értesítést kapnak, illetve a lakók szerződést kötnek a leendő üzemeltetővel.

Hol lesz az ingatlanra történő becsatlakozás, mikor kerül sorra?
Az ingatlanra történő becsatlakozás helyét és időpontját minden tulajdonossal, így Önnel is, személyesen egyezteti a kivitelező.

Máshová szeretném a becsatlakozást, mint a terven van, mit tegyek?
A házi becsatlakozás helyét és időpontját minden tulajdonossal, így Önnel is, személyesen egyezteti a kivitelező. A helyet a műszaki lehetőségek és szabványok figyelembevételével lehet csak meghatározni.

Lehet-e több bekötést is kérni?
Egy helyrajzi számhoz egy bekötés jár.

A házi becsatlakozás időpontját mikor egyeztetik velem?
A házi becsatlakozás kiépítését minden tulajdonossal, így Önnel is, személyesen egyezteti a kivitelező.

Mikor és meddig lesznek lezárva az egyes utcák?
Az utcákba a munkálatok során is biztosítjuk a bejárást, várható azonban, hogy a kivitelező munkaidőben 7 – 17 óra között szakaszosan lezárja az utcát. Arról, hogy abban az utcában, amelyben az Ön ingatlana áll, mikor kezdődnek a munkák és meddig tartanak, szórólapon keresztül értesítjük.

Mikor készül el az én ingatlanomon az ingatlanra történő becsatlakozás?
A házi becsatlakozás helyét minden tulajdonossal, így Önnel is, személyesen egyezteti a kivitelező. A kivitelező akkor azt is megmondja, hogy mikorra készül el a munka.

Az új csatorna üzembe helyezéséről értesítést kapnak, illetve a csatlakozási szerződést megkötik az üzemeltetővel. Csak ezután végezhető el a házi rákötés. A házi rácsatlakozás feltételeit a 58/2013 (II. 28) kormányrendelet (a közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről) határozza meg. Eszerint azt csak arra felhatalmazott személy végezheti el, kötött például az is, hogy milyen anyagokat szabad felhasználni. A közvetlen rácsatlakozást az üzemeltető utólag ellenőrzi.