A műszaki átadást követően elkezdődhetnek a rákötések. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. tájékoztatóját az alábbiakban olvashatja, melyből megismerheti a csatornahálózatra történő csatlakozás feltételeit és menetét.

Tisztelt Fogyasztónk!

  1. A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata. Tervet készíttetni nem kötelező, de erősen ajánlott!
  2. A csatornabekötést csak az ingatlan tulajdonosának vagy használójának lehet kezdeményezni, (utóbbi a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye alapján) az ÉDV Zrt. zsámbéki irodáján (Cím: 2072 Zsámbék, Magyar utca 1 sz., telefon: 06-23/342-390), ügyfélfogadási időben (hétfőn 13-18 óráig, valamint szerdán 8-15 óráig). Kivételt képez az az eset, amikor a település jegyzője rendeli el a bekötéseket.
  3. Bekötővezetékkel és házi tisztító-ellenőrző aknával együtt épült törzshálózat esetén csak a házi szennyvízhálózatot kell megépíteni és csatlakoztatni a tisztító-ellenőrző aknára. Ez esetben közterületen végzett munka nincsen. A rákötéskor a műszaki átvétel időpontjáig a házi szennyvízhálózat és a tisztítóakna csatlakozását szabadon kell hagyni. A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell lenni. A vezeték 90 °-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében. Függőleges irány törés esetén 2 x 45 °-os iránytörés megengedett, a 90 °-os buktatást el kell kerülni.A csatorna rákötés tényét az ÉDV Zrt. fogyasztói irodáján személyesen kell bejelenteni, ekkor sor kerül a csatorna bekötési kérelem rögzítésére és a szolgáltatási szerződés módosítására. A bejelentéskor a mindenkori társasági árszabályzat alapján nyilvántartásba vételi díjat is fizetni kell. A bekötés használatbavétele előtt előre egyeztetett időpontban műszaki átadás-átvételt kell tartani. Ezek megfelelő eredménye és megtörténte után az üzemegység engedélye alapján lehet használatba venni a csatornát. A helyszíni szemle díjköteles, díja 7.100 Ft
  1. Szolgáltatási pont a telekhatáron belül kiépített tisztító ellenőrző akna. A házi szennyvízhálózat és a tisztító-ellenőrző akna karbantartása, esetleges meghibásodásainak, dugulás elhárításának költségei az ingatlan tulajdonost/használót terhelik.
  2. A használaton kívül került emésztőt ki kell szippantatni és a szippantás tényét számlával kell igazolni. A szennyvízcsatornába csak kommunális eredetű szennyvíz köthető be. Csapadékvizet, állati trágyát, nagy mennyiségű zsírt, olajat, mosószert, oldószereket, festékeket, mérgeket, nagyobb darabos szennyeződéseket a csatornába juttatni tilos.A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése alkalmas, tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a dolgozók egészségét veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a berendezések működésére káros hatású.
  3. A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi csatornát állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni.

Csatornaszolgáltatással kapcsolatos további kérdéseivel forduljon fogyasztói irodánkhoz.