Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A most épülő csatornahálózat elválasztott típusú, csak szennyvíz elvezetésére alkalmas. Csapadékvíz (tetőről, burkolt felületről, stb.), talajvíz, forrásvíz, természetes vízfolyásból származó víz nem vezethető a szennyvízelvezető hálózatba.

Az ingatlanon, a kerítéstől számított 1m-en belül ellenőrző-tisztító aknát vagy ellenőrző-tisztitó nyílást építenek. Ha különleges nem indok áll fenn, minden ingatlanról egy bekötés létesül.

A közterületi gerinccsatorna fedlapszintje alatti lefolyókon át történő elöntés elleni védelem a fogyasztó feladata. Az út szintje alatti lefolyókba jutó szennyvizet átemeléssel (szivattyúval), kell a csatornába juttatni úgy, hogy a nyomóvezetéknek legyen az út szintje fölé nyúló pontja. A nem ilyen módon kialakított házi szennyvízhálózat esetén az építmény szennyvíz-bekötő vezetéken át történő elöntéséért az üzemeltető nem vállal felelősséget. Visszacsapó szelep beépítését a gravitációs bekötővezetékbe az üzemeltető, a szennyvízben sodródó darabos anyagok miatt nem tartja teljes értékű megoldásnak.

Az épületen belüli szennyvíz-ejtővezeték(ek)et a tető fölé ki kell szellőztetni! Ezzel megakadályozható a későbbi esetleges bűzhatás a többszintes épületeknél.

A szennyvizet a szennyvízelvezető hálózatba juttató bekötés (üzemelő vagy felhagyott) szennyvízgyűjtőn (szennyvízszikkasztón) nem mehet át

Kútvíz, csapadékvíz, egyéb, nem hálózati víz felhasználása esetén a szennyvízzé váló, szennyvízelvezető rendszerbe juttatott mennyiséget hitelesített (kalibrált) átfolyásmérővel mérni kell, és utána szennyvízdíjat kell fizetni.

A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi csatornát állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni.

Készült a Tök Község közigazgatási területén létesítendő szennyvízelvezető rendszer – KEOP 1.2.0/09-11-2011-0054 pályázati projekt keretében.

Tök, 2014.10.21