A víziközműtársulat alakuló Közgyűlésén az érintett ingatlantulajdonosok megválasztották a Társulat tisztségviselőit.

Tök Község Polgármestere és Tök Község Víziközmű Társulat elnöke: Balogh Kálmán

Intéző Bizottság tagjai:
– Balogh Kálmán
– Kollár Balázs
– Dr. Kádár Elekné

Ellenőrző Bizottság tagjai:
– Janky Béla
– Puskás Dezsőné
– Kolarovszki László